Saken gjelder særskilt sakskostnadsanke.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.11.2011, HR-2011-02218-U, (sak nr. 2011/1806), sivil sak, anke over kjennelse

Egeland Sveis og Sparebank 1 Skadeforsikring AS (advokat Stein Kleven) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Torleiv Rike)

Dommere: Endresen, Matheson, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen