Saken gjelder søknad om tillatelse til fremleggelse av dokument

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.06.2011, HR-2011-01156-U, (sak nr. 2011/282), sivil sak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Fanny Platou Amble)

Dommere: Matningsdal, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen