Saken gjelder spørsmål om avvisning av anke grunnet manglende gebyrbetaling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.04.2011, HR-2011-00860-U, (sak nr. 2011/447), sivil sak, anke over kjennelse

Frank Kjær mot Ella Ingrid Nikoline Kjær-Olsen mfl. (advokat John Steen Holm)

Dommere: Tjomsland, Øie, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen