Saken gjelder spørsmål om avvisning av anke som følge av oversittelse av ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.01.2011, HR-2011-00179-U, (sak nr. 2010/2018), sivil sak, anke over kjennelse

Staten ved Tilsynsrådet for advokatvirksomhet mfl. (advokat Kirsten Berger) mot A (advokat Per Danielsen)

Dommere: Tjomsland, Stabel, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen