Saken gjelder spørsmål om avvisning av en avledet anke

Høyesteretts kjennelse, 19.05.2011, HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse

Hadeland Montasje AS (advokat Jørgen Bull) mot Bravida Norge As (advokat Christoffer Fjellheim)

Dommere: Øie, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen