Saken gjelder spørsmål om avvisning som følge av at en sak om umyndiggjøring ikke hører under norsk domsmyndighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 11.10.2011, HR-2011-01909-U, (sak nr. 2011/1600), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Morten Sand) mot B og C (advokat Peter Schjølberg) 

Dommere: Gjølstad, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen