Saken gjelder spørsmål om begrunnelse for ankegjenstandens verdi

Høyestertts ankeutvalgs kjennelse, 10.05.2011, HR-2011-00946-U, (sak nr. 2011/646), sivil sak, anke over beslutning

Svein Arild Hofsøy (advokat Per Magnus Falnes) mot Per Knutsen (advokat Tor Jacob Aabelvik)

Dommere: Tjomsland, Matheson, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen