Saken gjelder spørsmål om bevisførsel rundt seksuelle forhold i en farsskapssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.01.2011, HR-2011-00208-U, (sak nr. 2010/2021), sivil sak, anke over kjennelse

A, B, C (advokat Geir Jøsendal) mot D, E (advokat Morten Mørch jr.)

Dommere: Stabel, Matheson, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen