Saken gjelder spørsmål om en anke til lagmannsretten skal avvises som for sent fremsatt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, HR-2011-01666-U, (sak nr. 2011/1276), sivil sak, anke over kjennelse

Boligselskapet Ladegårdsgaten AS mfl. (advokat Eivind Pundsnes) mot Bergen kommune (advokat Helge Strand)

Dommere: Matningsdal, Utgård, Webster

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen