Saken gjelder spørsmål om et flytende dødsbo har begrenset partsevne som saksøkt ved begjæring om utlegg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 02.08.2011, HR-2011-01503-U, (sak nr. 2011/1072), sivil sak, anke over kjennelse

Santander Consumer Bank AS (advokat Hanne Riksheim)

Dommere: Gjølstad, Matningsdal, Utgård

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen