Saken gjelder spørsmål om fastsetting av salær i sak med fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.06.2011, HR-2011-01195-U, (sak nr. 2011/861), sivil sak, anke over kjennelse

Advokat Steinar Winther Christensen

Dommre: Stabel, Møse, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen