Saken gjelder spørsmål om fremleggelse av dokumenter

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 19.05.2011, HR-2011-01026-U, (sak nr. 2011/282), sivil sak, anke over dom

A (advokat Halvard Helle) mot staten v/Utlendingsnemnda (advokat Adele Matheson Mestad)

Dommere: Matningsdal, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen