Saken gjelder spørsmål om habilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.04.2011, HR-2011-00754-U, (sak nr. 2011/249), sivil sak, habilitet

Gunnar Nordhus (advokat Nils Edvard Thorsted Stenersen)

Dommere: Gjølstad, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen