Saken gjelder spørsmål om lagmannsretten har tolket loven feil og gjort saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.04.2011, HR-2011-00831-U, (sak nr. 2011/473), sivil sak, anke over kjennelse

A (advokat Bjørn Berge) mot B AS (advokat Ketil Folkvard Aune Sondresen)

Dommere: Gjølstad, Skoghøy, Stabel

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen