Saken gjelder spørsmål om når et søksmål skal anses frafalt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 23.11.2011, HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse

Frank Johansen (advokat Erling Moss) mot Helene Jakobsen (advokat Gislaug Øygarden)

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen