Saken gjelder spørsmål om prosessfeller er innbyrdes avhengige på grunn av solidaransvar for sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.01.2011, HR-2011-00107-U, (sak nr. 2010/1839), sivil sak, anke over kjennelse

Gisle Stray Breistein mot Baard Sæverud mfl. (advokat Jan Nikolai Hvidsten)

Dommere: Tjomsland, Utgård, Stabel

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen