Saken gjelder spørsmål om retting av Høyesteretts ankeutvalgs sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 22.09.2011, HR-2011-01760-U, (sak nr. 2011/911), sivil sak, anke over kjennelse

Mandal Fliseservice (advokat Iren Bendvold Krodemansch) mot Metody Jozef Szuszkiewicz (advokat Atle Berentsen)

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen