Saken gjelder spørsmålet om tvangsfullbyrdelsesloven § 4-2 første ledd kan anvendes

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 29.06.2011, HR-2011-01306-U, (sak nr. 2011/897), sivil sak, anke over kjennelse

A, B (advokat Even Sveen) mot C, D (advokat Dyre Østby)

Dommere: Stabel, Bårdsen, Møse

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen