Saken gjelder spørsmålet om tvisteloven § 15-2 første ledd gir en part som var klager for forliksrådet og saksøker for tingretten, anledning til å trekke inn nye motparter for tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.10.2011, HR-2011-01985-U, (sak nr. 2011/1608), sivil sak, anke over kjennelse

Roar Heum (advokat Jo Are Aamodt Brænden) mot Helene Margrete og Eivind Haugan (advokat Sam E. Harris)

Dommere: Falkanger, Normann, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen