Saken gjelder videre anke over fordelingskjennelse i forbindelse med tvangssalg av fast eiendom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.10.2011, HR-2011-01917-U, (sak nr. 2011/1580), sivil sak, anke over kjennelse

Leif Botolf Hesle mot Nes Prestegjelds Sparebank mfl. (advokat Stine Andreassen)

Dommere: Stabel, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen