Saken gjelder videre anke over kjennelse i sak om utlegg i skip

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.06.2011, HR-2011-01179-U, (sak nr. 2011/745), sivil sak, anke over kjennelse

Westimpex Ltd. (advokat Trond S. Paulsen) mot Kentom As (advokat Roar Bårdlund)

Dommere: Schei, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen