Saken gjelder videre anke over kjennelse om retting av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.12.2011, HR-2011-02309-U, (sak nr. 2011/1717), sivil sak, anke over kjennelse

Hands AS (advokat Ståle Hagen) mot Porolon AS (advokat Johs. A. Aspehaug)

Dommere: Tønder, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen