Saken gjelder videre anke over lagmannsrettens kjennelse i sak om fremme av utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 10.05.2011, HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse

Abderrazek Magdouli (advokat Jarl J. Fronth) mot Telenor Norge As (advokat Jens Lind)

Dommere: Øie, Endresen, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen