Saken reiser bla. spørsmål om avvisning pga. tvungent prosessfellesskap

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 31.10.2011, HR-2011-02024-U, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord)

Dommere: Matheson, Noer, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen