Spørsmål om deling av sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13.05.2011, HR-2011-00980-U, (sak.nr. 2011/617), sivil sak, anke over kjennelse A og B (advokat Jørn Hergot) mot C (advokat Bjørn H. Wikasteen)

Dommere: Tjomsland, Matheson, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen