Spørsmål om ekspropriert område skal erstattes som tomtegrunn - fremleggelse av kartutsnitt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 08.06.2011, HR-2011-01161-U, (sak nr. 2011/291) sivil sak, anke over overskjønn

Stavanger kommune (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Per A. Eiane (advokat Sveinung Eliassen)

Dommere: Øie, Webster, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen