Spørsmål om forretningsførers kompetanse til å gi salgspålegg i et eierseksjonssameie forut for et evt. tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 25.02.2011, HR-2011-00443-U, (sak nr. 2011/29), sivil sak, anke over kjennelse

A Boligsameie (advokat Thomas Hjermann) mot B og C

Dommere: Matningsdal, Møse, Falkanger

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen