Spørsmål om lagmannsretten ved ankenektelse har begått en saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.03.2011, HR-2011-00503-U, (sak nr. 2011/273), sivil sak, anke over beslutning

Jarl Edvardsen mfl. (advokat Dag Nødtvedt) mot Johnny Martin Magnussen (advokat Erik Persen)

Dommere: Matningsdal, Øie, Normann

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen