Spørsmål om sak skal stanses etter tvisteloven § 16-18

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 24.03.2011, HR-2011-00623-U, (sak nr. 2011/266), sivil sak, anke over dom og begjæring om stansing

Dag Solberg mfl. (advokat Trond Stang) mot Edgar Gjerstad AS under avvikling (advokat Ann Gunn Edvardsen)

Dommere: Skoghøy, Stabel, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen