Videre anke over kjennelse om opphevelse av beslutning om tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 27.05.2011, HR-2011-01074-U, (sak nr. 2011/814), sivil sak, anke over kjennelse

Jostein Bjørkelid (advokat Lars Georg Nygaard) mot Vie Eiendom AS (advokat Jan C. Dyngen)

Dommere: Tjomsland, Øie, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen