Høyesteretts ankeutvalg - straff

Lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2011,  HR-2011-02388-U, (sak nr. 2011/1951), straffesak, anke over beslutning, A mot Den offentlige påtalemyndighet

Lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.12.2011, HR-2011-02312-U, (sak nr. 2011/1822), straffesak, anke over beslutning, A mot Den offentlige påtalemyndighet

Lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2011, HR-02374-U, (sak nr. 2011/1917), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Ivar Sveen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Saken gjelder videre anke over kjennelse om fortsatt fengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.12.2011, HR-2011-02276-U, (sak nr. 2011/1997), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Carl-Christian Grythe Hoff, B (advokat Are Bohne), C (advokat Sigurd J. Klomsæt) og D (advokat Roland Kjeldahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Vold mot tjenestemann

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. oktober 2011, HR-2011-01904-U, (sak nr. 2011/1579), straffesak, anke over dom, A (advokat Håvard Flatland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Spørsmål om fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.09.2011, HR-2011-01679-U, (sak nr. 2011/1461), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Øyvind Bergøy Pedersen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Anke over beslutning avsagt av Agder lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.04.2011, HR-2011-00798-U, (sak nr. 2011/491), straffesak, anke over beslutning A (advokat Andreas Bjørn Salvesen) mot Den offentlige påtalemyndighet,      B (advokat Per Øyvin Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet  

Fengsling. Gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. desember 2011, HR-2011-02336-U, (sak nr. 2011/2052), straffesak, anke over kjennelse, Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Jan Erik Teigum)

Til toppen