Anke over lagmannsrettens fastsetting av fengselsstraff og tap av førerett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 06.04.2011, HR-2011-00730-U, (sak nr. 2011/596), straffesak, anke over dom

A (advokat Vidar Zahl Arntzen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: gjølstad, Skoghøy, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen