Anke over lagmannsrettens straffutmåling i sak om overtredelse av vegtrafikkloven

Høyest4eretts ankeutvalgs beslutning, 05.04.2011, HR-2011-00720-U, (sak nr. 2011/288), straffesak, anke over dom

A (advokat Henrik Bliksrud) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen