Anken gjelder dom av lagmannsretten i sak om fartsovertredelse med bil

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 03.11.2011, HR-2011-02041-U, (sak nr. 2011/1560), straffesak, anke over dom

A (advokat Jon Swensen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Tønder, Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen