Anker fra tre domfelte i sak om overtredelse av straffeloven § 228 første ledd

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 07.04.2011, HR-2011-00755-U, (sak nr. 2011/307), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden), B (advokat Svein Kjetil Stallemo), C (advokat Sveinung Søndervik Johnsen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen