Lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12.12.2011, HR-2011-02312-U, (sak nr. 2011/1822), straffesak, anke over beslutning,

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen