Lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21.12.2011,  HR-2011-02388-U, (sak nr. 2011/1951), straffesak, anke over beslutning,

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tjomsland, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen