Saka gjeld anke til Høgsterett over lagmannsrettens dom i straffesak

Høgsteretts ankeutvals vedtak, 16.09.2011, HR-2011-01738-U, (sak nr. 2011/1201), straffesak, anke over dom

A (advokat Sverre Næss), B (advokat Frode Wisth), C (advokat Anniken Mellegaard) mot Den offentlege påtalemakta

 

Dommarane Utgård, Tønder, Webster

Les heile avgjerda

Til toppen