Saken gjelder anke fra domfelte over lagmannsrettens straffutmåling i sak om gjentatte seksuelle overgrep

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 21.06.2011, HR-2011-01233-U, (sak nr. 2011/958), straffesak, anke over dom

A (advokat Heidi Ysen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Schei, Stabel, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen