Saken gjelder anke i sak om telting i utmark i mer enn to døgn uten eierens samtykke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25.08.2011, HR-2011-01614-U, (sak nr. 2011/1267), straffesak, anke over dom

A (advokat Erling Moss) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Matningsdal, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen