Saken gjelder anke over avvisning av privat straffesak på grunn av manglende prosessdyktighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 07.06.2011, HR-2011-01144-U, (sak nr. 2011/498), privat straffesak, anke over kjennelse

A mot staten v/Domstoladministrasjonen (advokat Ola Ø. Nisja)

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen