Saken gjelder anke over avvisning av privat straffesak på grunn av manglende prosessdyktighet

Høyesteretts kjennelse, 07.06.2011, HR-2011-01142-U, (sak nr. 2011/148), privat straffesak, anke over kjennelse

A mot staten v/Domstoladministrasjonen (advokat Kirsten Berger)

Dommere: Bårdsen, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen