Saken gjelder anke over beslutning om ikke å utsette ankeforhandling i straffesak for lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 03.06.2011, HR-2011-01129-U, (sak nr. 2011/936), straffesak, anke over beslutning

A mfl. (advokat Hallvard Ødegård) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Schei, Bårdsen, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen