Saken gjelder anke over dom som forlenger tidsrammen for forvaring og forkaster begjæring om prøveløslatelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 25.11.2011, HR-2011-02207-U, (sak nr. 2011/1908), straffesak, anke over dom

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Tønder, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen