Saken gjelder anke over fortsatt varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 14.10.2011, HR-2011-01932-U, (sak nr. 2011/1664), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Arild Dyngeland) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Stabel, Øie

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen