Saken gjelder anke over kjennelse om forlengelse av varetektsfengsling med brev- og besøkskontroll

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.06.2011, HR-2011-01197-U, (sak nr. 2011/995), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Møse, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen