Saken gjelder anke over kjennelse om fortsatt varetektsfengsling og utlevering

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 01.07.2011, HR-2011-01331-U, (sak nr. 2011/1097), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Leif Strøm) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Bårdsen, Møse

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen