Saken gjelder anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 05.12.2011, HR-2011-02256-U, (sak nr. 2011/1958), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Torgeir H. Langva) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: tjomsland, Indreberg, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen