Saken gjelder anke over lagmannsrettens ankenektelse etter straffeprosessloven § 321 annet ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.04.2011, HR-2011-00834-U, (sak nr. 2011/440), straffesak, anke over beslutning

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Webster, Noer

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen