Saken gjelder anke over lagmannsrettens ankenektelse etter strpl. § 321 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 20.10.2011, HR-2011-01979-U, (sak nr. 2011/1602), straffesak, anke over beslutning

A mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Falkanger, Bull

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen